ETSITÄÄN JÄLLEENPINNOITTAJIA?

Vuo­sien kehi­tys­työn jäl­keen olem­me val­mii­ta kau­pal­li­seen yhteis­työ­hön laa­jas­ti.

Kiin­nos­tai­si­ko työ EPU Coat jäl­leen­pin­noit­ta­ja­na?

Kou­lu­tam­me haluk­kaat yrit­tä­jät mul­lis­ta­van Epu pin­noit­teen teki­jöik­si. Saat alu­eel­li­sen pin­noi­tusoi­keu­den, innoit­ta­van mark­ki­noin­ti­tuen?

?

Ota pikaisesti yhteyttä !

EPU Pintakäsittely

Suojaa pinttyvältä lialta ja haalistumiselta

Helpottaa ja nopeuttaa pesua

Pienentää kulutusta ja parantaa liukua 

Parantaa jälleenmyyntiarvoa 

Vähentää vahvojen pesuaineiden käyttöä

Poistaa hankalan ja kalliin vahaamisen

EPU Pintakäsittely on monivaiheinen, se vaatii ammattitaitoa ja ‑tietoa. Pinnoitus tehdään aina käsityönä. Käsittely kestää veneesi pinnassa vuosia!

EPU Pintakäsittely voidaan tehdä:

Alumiiniveneisiin

Lasikuituveneisiin

Maalattuihin veneisiin

Hin­nat alkaen 500€ alv24% hin­ta mää­räy­tyy lopul­li­ses­ti veneen koon ja kun­non mukaan

Myynti / Teppo 0408010755

Myynti / Teknologia Mika 0505778299

EPU ‑pin­noi­tuk­set, run­ko­kor­jauk­set, maa­laus ja teip­pauk­set
KAUT­TAM­ME MYÖS VENEI­DEN VARUS­TE­LU !

info@epucoat.fi

Yhteydenottolomake